Kad ja pođoh na Bembašu, na Bembašu na vodu
Ja povedoh bijelo janje, bijelo janje sa sobom.
Ja povedoh bijelo janje, bijelo janje sa sobom.
Sve djevojke Bembašanke na kapidži stajahu
Moja draga, ona sama, na demirli-pendžeru
Moja draga, ona sama, na demirli-pendžeru
Sve od derta i sevdaha, od tuge i žalosti
Svud sam išo, svud sam gledo, ne bi l dragu vidio
Svud sam išo, svud sam gledo, ne bi l dragu vidio
Ja joj rekoh, "dobro veče, dobro veče djevojče!"
Ona meni, "dođ doveče, dođ doveče dilberče!"
Ona meni, "dođ doveče, dođ doveče dilberče!"
Ja ne odoh ono veče, nego odoh drugi dan,
Moja draga drugog dana za drugog se udala
Moja draga drugog dana za drugog se udala

 

Sarajevska građanska nošnja

 

 

Camera - Ognjen Karabegović